Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af det sociale og sundhedsmæssige område samt varetager ansvaret for kommunens opgaver på ældre-, handicap- og psykiatriområdet.

Udvalget varetager ansvaret for tilbud til bl.a. følgende grupper over 18 år:

  • Autister
  • Udviklingshæmmede
  • Fysisk handicappede
  • Døve/hørehæmmede
  • Ældre
  • Sindslidende
  • Udstødte
  • Misbrugere

Udvalget varetager desuden ansvaret for alle typer hjælpemidler samt for genoptræning og forebyggelse indenfor området og godkender samt fører tilsyn med ældre- og handicapboliger samt private opholdssteder og botilbud.

Se dagsordner og referater for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

SÆH-udvalgets arbejdsopgaver kan ses af styrelsesvedtægtens § 5

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets medlemmer

Billede af byrådspolitiker Per Møller
Formand

Per Møller

Tlf.:     
Mobil: 40 81 65 31
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af kommunalpolitiker Chelina Bagger
Næstformand

Chelina Bagger

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 41
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Louise Bilde Hvelplund
Byrådsmedlem

Louise Bilde Hvelplund

Tlf.:    
Mobil: 41 93 77 33
Send en mail 

Parti: Enhedslisten (Ø)

Billede af byrådspolitiker Claus Mørkbak Højrup
Byrådsmedlem

Claus Mørkbak Højrup

Tlf.:    
Mobil: 30 54 76 43
Send en mail

 Parti: Venstre (V)

Billede af byrådsmedlem Michael Harritslev
Byrådsmedlem

Michael Harritslev

Tlf.:     
Mobil: 41 22 38 71
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af kommunalpolitiker Helmuth Zickert
Byrådsmedlem

Helmuth Zickert

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 35
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Jette Kirkeby
Byrådsmedlem

Jette Kirkeby

Tlf.:    
Mobil: 41 93 77 55
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Lone Olsen
Byrådsmedlem

Lone Olsen

Tlf.:    
Mobil: 41 93 77 46
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af byrådspolitiker Dan Andersen
Byrådsmedlem

Dan Andersen

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 30
Send en mail

Parti: Lokallisten (T)

*Bemærk

Email er IKKE sikker kommunikation

Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev.

Når du skriver til mig  som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Spørgsmål til SÆH - Kontakt

Sundheds-, Ældre- og Handicap-forvaltningen

Mødedatoer i 2021

13. januar
  3. februar
17. februar
10. marts
14. april
28. april
12. maj
26. maj (budgetseminar)
  9. juni
23. juni
25. august
  8. september
22. september
  6. oktober
27. oktober
10. november
  1. december
15. december