Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, som er det eneste lovpligtige udvalg, består foruden borgmesteren, der er født formand for udvalget, af 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

De fleste af de øvrige udvalgssager med politiske og økonomiske konsekvenser kommer igennem Økonomiudvalget, da det er Økonomiudvalget, der foretager indstilling til Byrådet.

Udvalgets primære opgaver ligger indenfor økonomi og budget, personale samt den overordnede og langsigtede politik - herunder f.eks. erhvervspolitikken.

I Økonomiudvalgets forretningsorden kan du læse, hvilke regler der er for afholdelse af Økonomiudvalgets møder. Ligeledes fremgår procedure for fremlæggelse af sager, udsendelse af dagsordener, afstemninger og beslutninger.

Økonomiudvalgets møder afholdes på Hjørring Rådhus. Mødestedet kan ændres, herunder afholdes via telefon- eller videoforbindelse, hvis der er enighed herom i udvalget. Enkelte medlemmer har desuden mulighed for at deltage i et ellers fysisk møde via telefon- eller videoforbindelse med formandens godkendelse.

Se dagsordner og referater for Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets medlemmer

Billede af borgmester Arne Boelt
Formand - borgmester

Arne Boelt

Tlf.:     72 33 30 10
Mobil: 41 22 30 69
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Laila Zielke
Byrådsmedlem

Laila Zielke

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 40
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Peter Duetoft
Byrådsmedlem

Peter Duetoft

Tlf.:     
Mobil: 40 54 66 60
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Per Møller
1. Viceborgmester

Per Møller

Tlf.:     
Mobil: 40 81 65 31
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af byrådspolitiker Jørgen Bing
Byrådsmedlem

Jørgen Bing

Tlf.:     
Mobil: 41 22 30 54
Send en mail

Parti: Socialistisk Folkeparti (F)

Billede af byrådspolitiker Dan Andersen
Byrådsmedlem

Dan Andersen

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 30
Send en mail

Parti: Lokallisten (T)

Billede af byrådspolitiker Søren Smalbro
2. viceborgmester

Søren Smalbro

Tlf.:    
Mobil: 22 74 97 22
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af byrådspolitiker Jørgen Christensen
Byrådsmedlem

Jørgen Christensen

Tlf.:    
Mobil: 41 93 77 11
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af byrådspolitiker Louise Bilde Hvelplund
Byrådsmedlem

Louise Bilde Hvelplund

Tlf.:    
Mobil: 41 93 77 33
Send en mail 

Parti: Enhedslisten (Ø)

*Bemærk

Email er IKKE sikker kommunikation

Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev.

Når du skriver til mig  som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Spørgsmål til Økonomiudvalget - Kontakt

Borgmesterkontoret

Mødedatoer i 2021

13. januar
20. januar
  3. februar - aflyst
10. februar
  3. marts
17. marts
14. april
19. april
12. maj
19. maj
  9. juni
16. juni
18. august
23. august
  1. september
  8. september
15. september
22. september - aflyst
  6. oktober
13. oktober
10. november
17. november
  8. december