Fritids- og Folkeoplysningsudvalget

Udvalget nedsættes i henhold til Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 med reference til Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Formålet med udvalget er at styrke den helhedsorienterede tilgang i kommunens arbejde med aktiviteter og faciliteter indenfor folkeoplysnings- og fritidsområdet i kommunen.

Udvalget skal derfor arbejde med rammer og retningslinjer for folkeoplysende aktiviteter og andre forberedende opgaver på fritidsområdet bredt set. Det er dermed en del af udvalgets formål at fremme dialogen og samarbejdet mellem kommune, frivillige foreninger, aftenskoler, uorganiserede grupper og selvejende institutioner på fritidsområdet. Opgaverne defineres overordnet ved:

  1. Varetagelse af alle opgaver i relation til folkeoplysningslovens § 35, sk. 2, herunder folkeoplysningspolitik, retningslinjer for tilskud, udviklingspulje, høring vedr. budget og lign.
  2. Samspil mellem aktiviteter, der fremmer henholdsvis talent-/eliteinitiativer og bredde idræt.
  3. Tilrettelæggelse af inspirations- og dialog-arrangementer for frivillige foreninger, aftenskoler m.fl., der bidrager med aktiviteter indenfor fritidsområdet.

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget består af 5 medlemmer fra Byrådet og 7 repræsentanter fra fritids- og foreningslivet. Der holdes ca. 8-9 møder og arrangementer om året, hvor medlemmerne af Fritids- og Folkeoplysningsudvalget forventes at deltage.

Se dagsordner og referater for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget

Fritids- og Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget består af 5 medlemmer fra Byrådet og 7 repræsentanter fra fritids- og foreningslivet.

De 7 foreningsrepræsentanter er for perioden 2018-2021:

Holdidræt: Næstformand Per Bach Nielsen, Hjørring Håndbold
Individuel Idræt: Erik Jan Pedersen, Hirtshals Tennisklub
Eliteidræt: Jette Andersen, Fortuna Hjørring
Handicapområdet: Birgitte Pedersen, Hjørring Handicap Sport
Idebetonet: Kim Kolditz, Nemizis
Uniformerede korps: Ib Rævdal, KFUM Spejderne, Sct. Catherine
Voksenundervisning: Hanna Simonsen, Hjørring Musiske Skole
Posten til selvorganiserede er vacant.

De 5 medlemmer fra Byrådet er:

Billede af kommunalpolitiker Børge Bech
Formand

Børge Bech

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 03
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Ole Ørnbøl
Byrådsmedlem

Ole Ørnbøl

Tlf.:     
Mobil: 41 22 30 59
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Kim Bach
Byrådsmedlem

Kim Bach

Tlf.:     
Mobil: 41 22 30 67
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af byrådspolitiker Dan Andersen
Byrådsmedlem

Dan Andersen

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 30
Send en mail

Parti: Lokallisten (T)

Billede af byrådspolitiker Bjarne Mølgaard
Byrådsmedlem

Bjarne Mølgaard

Tlf.:    
Mobil: 41 22 37 32
Send en mail

Parti: Venstre (V)

*Bemærk

Email er IKKE sikker kommunikation

Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev.

Når du skriver til mig  som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Spørgsmål til Fritids- og Folkeoplysningsudvalget - Kontakt

Mødedatoer i 2021

Tirsdag den 12. januar 2021.
Tirsdag den 9. februar 2021 (aflyst).
Tirsdag den 2. marts 2021.
Tirsdag den 13. april 2021.
Tirsdag den 11. maj 2021.
Tirsdag den 22. juni 2021.
Tirsdag den 17. august 2021.
Tirsdag den 14. september 2021.
Tirsdag den 12. oktober 2021.
Tirsdag den 9. november 2021.
Tirsdag den 14. december 2021.