Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver samt de sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder:

 • Daginstitutioner og dagpleje
 • Tildeling af børnefamilieydelse
 • Ungdomsklubber/klubtilskud
 • Folkeskolen, herunder SFO og specialundervisning
 • Ungdomsskolen
 • Musikskolen
 • Sundhedspleje
 • Støtteforanstaltninger og specialtilbud til børn og unge med særlige behov
 • Folkeoplysningen
 • Fritidstilbud til børn og unge
 • Musik og billedkunst

Udvalgets møder ligger oftest kl. 13.00.

Se dagsordner og referater for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets arbejdsopgaver kan ses af styrelsesvedtægtens § 5

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets medlemmer

Billede af byrådspolitiker Mai-Britt Beith
Formand

Mai-Britt Beith

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 22
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Sven Bertelsen
Næstformand

Sven Bertelsen

Tlf.: 98 98 17 42   
Mobil: 41 22 30 63
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Mette Jensen
Byrådsmedlem

Mette Jensen

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 47
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af kommunalpolitiker Chelina Bagger
Byrådsmedlem

Chelina Bagger

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 41
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Tim Jensen
Byrådsmedlem

Tim Jensen

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 32
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Ole Ørnbøl
Byrådsmedlem

Ole Ørnbøl

Tlf.:     
Mobil: 41 22 30 59
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Bjarne Mølgaard
Byrådsmedlem

Bjarne Mølgaard

Tlf.:    
Mobil: 41 22 37 32
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af byrådspolitiker Svenning Christensen
Byrådsmedlem

Svenning Christensen

Tlf.:    
Mobil: 21 72 14 27
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af byrådspolitiker Mehrsad Sadjadi
Byrådsmedlem

Mehrsad Sadjadi

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 44
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

*Bemærk

Email er IKKE sikker kommunikation

Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev.

Når du skriver til mig  som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Spørgsmål til Børne-, Fritids- og Undervisnings-udvalget - Kontakt

Børne-, Fritids- og Undervisnings-forvaltningen

Mødedatoer i 2021

13. januar
27. januar
  3. februar
24. februar
  9. marts
30. marts
20. april
11. maj
25. maj
  8. juni
21. juni
10. august
  7. september
28. september
  5. oktober
26. oktober
  9. november
30. november
14. december