Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område, herunder for:

  • Tildeling af ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats

  • Tildeling af dagpenge ved sygdom og barsel

  • Aktivering og revalidering

  • Tildeling af fleks- og skånejob og førtidspension

  • Integration af flygtninge og indvandrere

  • Udvalget varetager desuden ansvaret for jobcentret


Udvalgets møder ligger oftest kl. 08.00. 

Billede af udvalgsformand Thomas Klimek
Formand

Thomas Klimek

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 39
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Per Hyldig
Næstformand

Per Hyldig

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 17
Send en mail

Parti: Dansk Folkeparti (O)

Billede af byrådspolitiker Mogens Bjerre
Byrådsmedlem

Mogens Bjerre

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 43
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Mette Jensen
Byrådsmedlem

Mette Jensen

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 47
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af kommunalpolitiker Carsten Andersen
Byrådsmedlem

Carsten Andersen

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 42
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af byrådspolitiker Claus Mørkbak Højrup
Byrådsmedlem

Claus Mørkbak Højrup

Tlf.:    
Mobil: 30 54 76 43
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af kommunalpolitiker Helmuth Zickert
Byrådsmedlem

Helmuth Zickert

Tlf.:     
Mobil: 41 93 77 35
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

*Bemærk

Email er IKKE sikker kommunikation

Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev.

Når du skriver til mig  som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.

Spørgsmål til Arbejdsmarkedsudvalget - Kontakt

Jobcenteret

Mødedatoer i 2021

11. januar

1. februar

8. marts

12. april

10. maj

7. juni

16. august

6. september

20. september

4. oktober

8. november

29. november