Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver samt de sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder:

 • Daginstitutioner og dagpleje
 • Tildeling af børnefamilieydelse
 • Ungdomsklubber/klubtilskud
 • Folkeskolen, herunder SFO og specialundervisning
 • Ungdomsskolen
 • Musikskolen
 • Sundhedspleje
 • Støtteforanstaltninger og specialtilbud til børn og unge med særlige behov
 • Folkeoplysningen
 • Fritidstilbud til børn og unge
 • Musik og billedkunst

Udvalgets møder ligger oftest kl. 13.00.

Se dagsordner og referater for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets arbejdsopgaver kan ses af styrelsesvedtægtens § 5

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets medlemmer

Byrådsmedlem (suppleant for Gry Bruun Nielsen)

Lene Bjørn Sørensen


Mobil: 41 93 77 59
Send en mail 

Parti: Radikale Venstre (B)

Billede af Lone Olsen
Byrådsmedlem

Lone Olsen

Mobil: 41 93 77 46
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af Christian Engen
Byrådsmedlem

Christian Engen

Mobil: 41 93 77 50
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af Mathias Holger Nielsen
Byrådsmedlem

Mathias Holger Nielsen

Mobil: 41 93 77 53
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af Daniel Vestergaard
Byrådsmedlem

Daniel Vestergaard

Mobil: 41 93 77 56
Send en mail 

Parti: Konservative (C)

Billede af Erik Høgh-Sørensen
Byrådsmedlem

Erik Høgh-Sørensen

Mobil: 51 41 84 10
Send en mail 

Parti: Dansk Folkeparti (O)

Billede af Thomas Klimek
2. viceborgmester

Thomas Klimek

Mobil: 41 93 77 39
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af Laila Zielke
Byrådsmedlem

Laila Zielke

Mobil: 41 93 77 40
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af Sven Bertelsen
Byrådsmedlem

Sven Bertelsen

Mobil: 41 22 30 63
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Spørgsmål til Børne-, Fritids- og Undervisnings-udvalget - Kontakt

Børne-, Fritids- og Undervisnings-forvaltningen

Mødedatoer i 2022

10. januar, 31. januar, 14. februar, 28. februar, 14. marts, 4. april, 9. maj, 23. maj, 13. juni, 27. juni, 15. august, 5. september, 3. oktober, 24. oktober, 7. november, 21. november, 5. december

*Bemærk

Email er IKKE sikker kommunikation

Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev.

Når du skriver til mig  som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.