Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede område, herunder for:

  • Tildeling af ydelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats

  • Tildeling af dagpenge ved sygdom og barsel

  • Aktivering og revalidering

  • Tildeling af fleks- og skånejob og førtidspension

  • Integration af flygtninge og indvandrere

  • Udvalget varetager desuden ansvaret for jobcentret


Udvalgets møder ligger oftest kl. 08.00. 

Billede af Per Møller
1. Viceborgmester

Per Møller

Mobil: 40 81 65 31
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af Stefan Karlborg
Byrådsmedlem

Stefan Karlborg

Mobil: 41 93 77 52
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af Birgit Amtoft
Byrådsmedlem

Birgit Amtoft

Mobil: 41 22 39 13
Send en mail

Parti: Konservative (C)

Billede af Michael Engbjerg
Byrådsmedlem

Michael Engbjerg

Mobil: 41 93 77 48
Send en mail

Parti: Venstre (V)

Billede af Carsten Andersen
Byrådsmedlem

Carsten Andersen

Mobil: 41 93 77 42
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af Arne Boelt
BYRÅDSMEDLEM

Arne Boelt

Mobil: 41 22 30 69
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Billede af Tim Jensen
Byrådsmedlem

Tim Jensen

Mobil: 41 93 77 32
Send en mail

Parti: Socialdemokratiet (A)

Spørgsmål til Arbejdsmarkeds-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget - Kontakt

Jobcenteret

Mødedatoer i 2022

10. januar

31. januar (fælles med BFU)

9. februar (fælles med ØK)

14. februar

14. marts

4. april

9. maj

23. maj

13. juni

15. august

5. september

3. oktober

24. oktober (fælles med BFU)

14. november

5. december

*Bemærk

Email er IKKE sikker kommunikation

Hvis du vil give mig fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev.

Når du skriver til mig  som byrådsmedlem, gælder reglerne i databeskyttelsesloven ikke. Det betyder bl.a., at du ikke kan gøre brug af de rettigheder, som fremgår af databeskyttelsesforordningen, herunder retten til at få indsigt i oplysningerne. Du skal desuden være opmærksom på, at din henvendelse til mig som byrådsmedlem IKKE anses for at være modtaget af Hjørring Kommune. I visse situationer vil jeg dog videreformidle din henvendelse til forvaltningen, men hvis du vil være sikker på, at de oplysninger, som du fremsender til mig, kommer til at indgå i en sag ved Hjørring Kommune, skal du skrive til kommunen via Digital Post fra borger.dk/virk.dk (sikker post) eller hjoerring@hjoerring.dk (usikker post). Det samme gælder, hvis du ønsker svar på din henvendelse fra Hjørring Kommune.