Sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner sikrer koordinering og sammenhæng af indsatsen indenfor sundhedsområdet.

Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er en politisk aftale, der udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og praksissektoren både på det somatiske og det psykiatriske område.

Sundhedsaftalen 2019–2023 er nu godkendt i alle nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet i Region Nordjylland. Den nye sundhedsaftale er gældende fra 1. juli 2019 og indtil en ny aftale træder i kraft.

Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner.

Sundhedsaftalen består af to dele:

Den politiske sundhedsaftale – vision og pejlemærker

Den Tværsektorielle Grundaftale – samling af samarbejdsaftaler

Læs mere om sundhedsaftalen her