Beskrivelse af sundhedsområdet

Hensigten med beskrivelsen er at bidrage til at skabe overblik over Sundhedsområdet i Hjørring Kommune samt at sætte fokus på udfordringer på Sundhedsområdet.

Sundhedsområdets vigtigste funktion (mission) er at bidrage til at øge borgernes sundhed, livskvalitet og evne til fysisk, psykisk og social egenomsorg.

Kvalitetsstandarder for Sundhedsområdets ydelser

Sundhedspolitik for Hjørring Kommune 2019-2022

Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i Hjørring Kommune er af afgørende betydning, hvis ikke kommunen skal imødese, at udgifterne vil eksplodere som følge af demografi, kronikeropdrift og de heraf afledte økonomiske konsekvenser på kommunens største driftsområder: Arbejdsmarkeds- og Ældreområdet.

Den samlede årlige nettoudgift for Hjørring Kommune som følge af merforbrug i sundhedsvæsenet, sygefraværsdage og førtidspension forårsaget af KRAM-faktorerne (faktorer relateret til Kost, Rygning, Alkohol og Motion) kan således anslås at være hele 66 mio. kr. årligt.