Visioner og målsætninger for Sundhedsområdet

For at realisere Hjørring Kommunes Sundhedspolitik og markere en tydelig retning for ledelse og personale har forvaltningen udarbejdet en fælles mission, vision og målsætninger for sundhedsområdet.

Beskrivelse af sundhedsområdet

Hensigten med beskrivelsen er at bidrage til at skabe overblik over Sundhedsområdet i Hjørring Kommune samt at sætte fokus på udfordringer på Sundhedsområdet.

Sundhedsområdets vigtigste funktion (mission) er at bidrage til at øge borgernes sundhed, livskvalitet og evne til fysisk, psykisk og social egenomsorg.

Kvalitetsstandarder for Sundhedsområdets ydelser

Sundhedspolitik for Hjørring Kommune 2019-2022

Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i Hjørring Kommune er af afgørende betydning, hvis ikke kommunen skal imødese, at udgifterne vil eksplodere som følge af demografi, kronikeropdrift og de heraf afledte økonomiske konsekvenser på kommunens største driftsområder: Arbejdsmarkeds- og Ældreområdet.

Den samlede årlige nettoudgift for Hjørring Kommune som følge af merforbrug i sundhedsvæsenet, sygefraværsdage og førtidspension forårsaget af KRAM-faktorerne (faktorer relateret til Kost, Rygning, Alkohol og Motion) kan således anslås at være hele 66 mio. kr. årligt.

Sundhedsaftalen 2015-2018

Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner sikrer koordinering og sammenhæng af indsatsen indenfor sundhedsområdet.

Sundhedsaftalen 2015–2018 er nu godkendt i alle nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsrådet i Region Nordjylland.

Den nye sundhedsaftale er gældende fra 1. januar 2015 og indtil en ny aftale træder i kraft. Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner. 

Sundhedsaftalen består af tre dele:

Den Politiske Sundhedsaftale - der beskriver den politiske vision og mål

Den Administrative Sundhedsaftale - der beskriver hvordan de politiske mål omsættes til handling

Den Tværsektorielle Grundaftale - der består af tidligere tværsektorielle aftaler, som parterne ønsker videreført

Læs mere om Sundhedsaftalen 2015