Handicappolitik

Hjørring Kommune har udarbejdet en handicappolitik, der angiver kommunens vision, værdier og mål for indsatsen i forhold til borgere med handicap.

"Hjørring Kommune ønsker at være et inkluderende samfund, hvor der er fællesskab, lige rettigheder, pligter og udfoldelsesmuligheder for alle. Borgere med handicap skal sikres lige mulighed for deltagelse i samfundslivet."

Det ovenstående er visionen for Hjørring Kommunes handicappolitik, der nu står overfor at skulle realiseres. Indtil videre er politikken blevet udarbejdet af en projektgruppe bestående af hhv. kommunalt ansatte og en repræsentant for Handicaporganisationerne.

Skridtet videre

Nu hvor handicappolitikken er godkendt og færdiggjort, tager en ny følgegruppe over. Denne gruppes rolle bliver at få omsat de ting, der står i politikken, til reelle løsninger. Dette sker ved at følgegruppen udarbejder en handleplan, der lægger linjen for, hvordan målsætningerne i politikken bliver udført i praksis.

"... Derfor følges politikken op af en handleplan, der beskriver de konkrete aktiviteter, der skal være med til at sikre, at kommunen over tid når politikkens opstillede mål."

Handleplanen bliver herefter evalueret og fornyet årligt, og de erfaringer, der måtte være gjort undervejs, bliver en del af overvejelserne i udarbejdelsen for det kommende års plan.