Vandforsyningsplan

Hjørring Kommunes vandforsyningsplan 2009-2021 Planen beskriver den indsats, Hjørring Kommune og de almene vandværker gør for at sikre rent vand. Vandforsyningsplanen blev godkendt på Byrådsmøde den 15. december 2009.

Planen er opdelt i en plandel og i en bilagsdel.

Se vandforsyningsplanen her 

Kontakt Hjørring Kommune for at få oplysninger om bilagsdelen

Der er foretaget en strategisk miljøvurdering af planen jf. bilag 7 efter bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Endvidere er der ifølge § 9 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en sammenfattende redegørelse.

Planen er udarbejdet i samarbejde med vandværkerne i Hjørring Kommune og bestyrelsen for Vandrådet. Det overordnede samarbejde mellem vandværkerne foregår i Vandrådet, som består af repræsentanter fra vandværkerne og fra Hjørring Kommune.