Borgermøde om vindmølle- og solenergiplanlægning

Netop nu er et planforslag i høring.

Planforslaget ændrer de dele af kommuneplanen, der handler om solenergi-anlæg og store vindmøller, og der udlægges et muligt vindmølleområde langs motorvejen mellem Ilbro og Høgsted.

Vi afholder et borgermøde om planerne 

onsdag den 15. september 2021 kl. 19.00-21.30

 i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.

På mødet vil Hjørring Kommune fortælle mere om planforslagets indhold og betydning, og du får mulighed for at stille spørgsmål og debattere.

Alle interesserede er velkomne, men det er nødvendigt at tilmelde sig.

Tilmeld dig mødet her

 

Hvad mener du?

Uanset om du deltager i borgermødet eller ej, vil vi gerne høre dine bemærkninger til indholdet i planforslaget.

Se planen her

Høringsperioden er fra 1. september til 26. oktober 2021.

Kontakt

Anne Møller Jørgensen
Team Plan