Talent og eliteidrætspolitik

Hjørring Kommune ønsker at støtte op om styrkelsen af talent- og eliteidrætsmiljøet, og vi har derfor udviklet en Talent- og Elitepolitik. Læs mere om politikken her

Talent- og elitestøtte

Hvert år kan folkeoplysende foreninger i Hjørring Kommune ansøge om Talent- og elitestøtte.

Kriterierne, som ligger til grund for fordelingen af det økonomiske tilskud, er:

  • at foreningen har et visionært talentmiljø og talentarbejde.
  • Antallet af, og evnen til at udvikle eliteidrætsudøvere og talenter.
  • Opnåede resultater for udøveren/holdet/foreningen.

Der findes ikke et ansøgningsskema til at søge Talent og Elitestøtte, men ansøgere bedes gennemlæse Talent- og Eliteidrætspolitikken, samt beskrive foreningens arbejde ud fra ovenstående 3 kriterier.

 

Gå til Talent- og eliteidrætspolitikken

Puljen til Talent- og elitestøtte er ca. på kr. 200.000 i 2019 og målrettet folkeoplysende foreninger, der ikke har til knytning til organisationer med sponsoraftaler.

Send din ansøgning til Hjørring Kommunes afdeling for fritid og kultur. Her kan du også henvende dig, hvis du har spørgsmål.

Send mail til Fritid og Kultur