Vejudbygningsplan for Hjørring by 2012

Med vejudbygningsplanen er der lagt en samlet langsigtet plan for udvikling af vejnettet i og omkring Hjørring by.

Planen har til formål at understøtte de visioner og mål der er for Hjørring by, i forhold til byudviklingen, trafikafviklingen og bymiljøet. Planen indeholder ingen tidsramme for realisering af vejprojekterne, men på baggrund af de aktuelle kapacitetsproblemer er der opstillet en rækkefølgeplan.