PLUS15

PLUS15 er Hjørring Kommunes plan- og udviklingsstrategi.

Udarbejdelsen af en planstrategi er lovpligtig for alle kommuner. Hjørring Byråd modtog Byplanprisen for strategisk mod i udviklingsplaner i 2015.

Hvad er PLUS15?

  • PLUS15 er et vigtigt strategipapir, som fastlægger Hjørring Byråds strategiske indsatser og sætter kursen for kommunens udvikling i årene fremover. PLUS15 bliver derfor et vigtigt styrings- og prioriteringsredskab for såvel det politiske som administrative niveau. 

  • PLUS15 bliver også et vigtigt redskab, når ressourcerne skal fordeles og prioriteres dvs. under budgetlægningen.

  • PLUS15 har leveret de første spor for udarbejdelsen af en ny kommuneplan - KP16.

PLUS15 indeholder

PLUS15 tager afsæt i kommunens styrker og udfordringer og fokuserer på Omstilling og Samarbejde og Tilpasning og Investering.
Strategien handler om den måde Hjørring Kommune skal komme styrket igennem de oplevede muligheder og udfordringer i relation til nedenstående 5 temaer, som Hjørring Byråd har udvalgt som særlige fokusområder:

  • Bosætning
  • Erhverv og jobskabelse
  • Unge og uddannelse
  • Sundhedsfremme
  • Byernes roller og funktioner

 PLUS15 - Plan- og udviklingsstrategi 2015

Læs PLUS15 her

Vil du vide mere - så kontakt

Peder Thøgersen 
Tlf: 72 33 32 42

Skriv til Peder Thøgersen