Områdefornyelse i Hirtshals

Hjørring Kommune er i gang med områdefornyelse i Hirtshals.

På denne side kan du læse mere om projektet og finde relevante dokumenter. Nyheder om områdefornyelsen i Hirtshals lægges løbende ud på facebooksiden:

www.facebook.com/fornyhirtshals

Ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Byfornyelsesprogram

Hjørring Kommune har i samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder i Hirtshals udarbejdet Byfornyelsesprogram.

Byrådet traf endelig beslutning om Byfornyelsesprogrammet den 28. juni 2017. Herefter er programmet godkendt hos ministeriet. Byfornyelsesprogrammet er en fælles aftale og køreplan for områdefornyelsen, som beskriver:

  • Udfordringer og potentialer/ressourcer i områdefornyelsesområdet
  • Indsatser - beskrivelse og motivering af projekter/aktiviteter
  • Målsætninger og succeskriterier
  • Handlings- og tidsplan
  • Budget- og finansieringsplan
  • Investeringsredegørelse /potentialeplan – muligheder for partnerskaber, private og offentlige investeringer i området

Læs Byfornyelsesprogrammet her