Områdefornyelse

Der er flere spændende områdefornyelsesprojekter igang i Hjørring Kommune.

Byudvikling er et af de områder der optager en del af vores tid. Byudvikling handler om at skabe attraktive og vedkommende rammer for borgere, mulige tilflyttere, besøgende og virksomheder.

Det handler om at opgradere det fysiske miljø, men det handler også om at skabe et godt liv mellem husene og skabe gode tilbud af kulturel og rekreativ karakter. Mange af de byudviklingsprojekter vi har arbejdet med har desuden den positive sidegevinst at den borgerinddragelse som projekterne forudsætter skaber en øget social sammenhængskraft i byerne og landsbyerne.

Læs mere om projekterne i de enkelte byer her: