Løkken Klithotel: Forsøgstilladelse åbner for attraktiv investeringsmulighed i kystnært hotelprojekt

Løkken er hovedhjørnestenen i Hjørring Kommunes turismesatsning, og gennem flere år er der arbejdet målrettet med produktudvikling og kvalitetsløft af byen. Forsøgstilladelse baner vej for et Løkken Klithotel, der vil tiltrække købestærke gæster fra ind- og udland.

Klik her og download hele projektmaterialet

Det kystnære badehotel placeres i klitområdet ud for den centrale del af Løkken by, og vil bl.a. indeholde mulighed for:

  • Et hovedhotel i Løkken by med 34 værelser, konferencefaciliteter og restaurant.
  • 14 satellitværelser placeret nænsomt i klitterne ud for Løkken by.
  • Wellness-koncept i klitterne ud for Løkken by.
  • Plankestier, der forbinder satellitværelser og wellness med hovedhotellet i byen.
  • En offentlig tilgængelig udsigtsplatform med udsigt til solnedgang med mere.
  • 10 nye badehuse, der – som de eksisterende 485 badehuse – opstilles på stranden ved Løkken hvert år i perioden 1. maj – 1. september. Badehusene skal kunne udlejes på dagsbasis til byens gæster.

Hjørring Kommune har med sine mere end 1,4 mio. årlige overnatninger et solidt fundament for vækst og udvikling indenfor turismeerhvervet. Løkken Klithotel er derfor en attraktiv investeringsmulighed, som skal realiseres af private investorer. Hjørring Kommune bidrager med investeringer i infrastruktur omkring projektet.

Har du lyst til at høre mere?

For yderligere oplysninger om projektet kan udviklingskonsulent Helle Lyngbak kontaktes på mail: helle.lyngbak@hjoerring.dk