Samling & Sammenhold - Landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune

Med "Samling & Sammenhold" sætter Hjørring Kommune fokus på samarbejde.

Samarbejde i landdistriktet, samarbejde mellem borgere og kommune og samarbejde mellem land og by. Samling & Sammenhold handler om frivillighed og fællesskaber, og om Hjørring Kommune som én hel kommune, hvor udviklingen i landdistriktet skal ske koordineret med udviklingen i hele kommunen.

Landdistriktstrategien har som mål, at borgere og kommunen i fællesskab bliver endnu bedre til at udnytte og udvikle de potentialer, der er i lokalsamfundene, så det fortsat er attraktivt at bo og leve i Hjørring Kommune.

Læs landdistriktsstrategien her!