Landsbyforum

Landsbyforum er det samlende organ for landdistriktet i Hjørring Kommune.

Landsbyforum er omdrejningspunktet i samarbejdet mellem lokalsamfundene og Hjørring Kommune. Landsbyforum er samtidig dialogforum for byrådet. I Landsbyforum sidder i øjeblikket 16 repræsentanter fra Hjørring Kommunes landdistrikt, der samlet set repræsenterer Hjørring Kommunes landdistrikt. Tove Marquardsen (Skallerup, Vennebjerg og Lønstrup) er formand for Landsbyforum. Kirsten Walther (Mosbjerg) er næstformand. Formanden for landsbyforum er medlem af Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling i Hjørring Kommune

Se den fulde liste over Landsbyforums medlemmer