Hvordan skaber vi udvikling sammen – land, by og kommune?

Land og by er hinandens forudsætninger. Hvis de skal supplere hinanden bedst muligt, skal land og by arbejde sammen og hver især have tydelige roller. Det er udgangspunktet, når Hjørring Kommune reviderer Strategi for udvikling i landdistriktet.

Hvilke værdier skal ligge til grund for en ny strategi? Hvilke roller skal land og by spille – og hvordan supplerer de bedst hinanden? Hvilke roller skal kommune og borgere spille – og hvordan bakker vi hinanden op i de roller? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi har diskuteret på en række debatmøder i marts og april 2017. Møderne blev indledt med et inspirationsoplæg, hvorefter der var god tid til fælles debat om aftenens emne.

Debatmøder

  • Den 13. marts 2017: Sådan ligger landet- evaluering og nøgletal
  • Den 16. marts 2017: Samarbejde og organisering
  • Den 27. marts 2017: Bosætning
  • Den 3. april 2017: Frivillighed og fællesskaber

Klik her og læs mere om programmet for de afholdte møder

Dokumenter fra Borgermøderne

Hjørring Kommune har nu udarbejdet et forslag til en ny landdistriktsstrategi. Forslaget er i høring frem til 1. september 2017.

Forslaget har overskriften "Samling og Sammenhold - Landdistriktsstrategi for Hjørring Kommune".

Se mere om forslaget til ny landdistriktsstrategi her