Kriterier for ansøgninger til Vedligeholdelsespuljen

Hvad kan få støtte fra vedligeholdelsespuljen?

Der er i forbindelse med oprettelsen af puljen vedtaget nogle kriterier for, hvad der kan gives støtte til. 

Det tilrådes, at man læser kriterierne for tildeling af midler fra Landsbyforums pulje, før man søger om tilskud. Bemærk! I forbindelse med behandlingen af ansøgninger i Landsbyforum er der blevet taget beslutninger, det har betydet tilføjelser til de oprindelige kriterier.

Læs her kriterierne for Landsbyforums vedligeholdelsespulje.