Byer der har fået støtte fra Landsbyforums vedligeholdelsespulje

I kriterierne for Landsbyforums vedligeholdelsespulje står det blandt andet beskrevet, at en landsby maksimalt kan støttes med 20.000 kr. om året.

Ved at klikke på et årstal i nedenstående menu, kan du se en oversigt over hvilke byer der modtog støtte det pågældende år:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

I referaterne fra Landsbyforums møder kan du også se, hvem der er tildelt støtte. Du kan finde dem her:

Referater fra møder i Landsbyforum