Vedligeholdelsesmidler

Lokale foreninger kan søge om støtte til vedligehold af eksisterende faciliteter og aktiviteter.

Midlerne kan ikke anvendes til nyopførelse eller etablering af nye projekter, men udelukkende til vedligeholdelsesformål. Administrationen af puljen er uddelegeret til Landsbyforum, som har udarbejdet kriterier for udbetalinger fra puljen.
Deadline for ansøgninger til vedligeholdelsespuljen 2020:

  • 29. januar 2020
  • 14. april 2020
  • 3. august 2020
  • 15. oktober 2020

Kriterier for ansøgninger til vedligeholdelsesmidlerne

Ansøgningsskema til vedligeholdelsesmidlerne

Digitalt ansøgningsskema

Byer, der har fået støtte