Matchningsmidler

Med matchningsmidlerne understøtter Hjørring Kommune den lokale udvikling i landdistriktet.

Midlerne kan typisk støtte udvikling eller realisering af nye projekter og aktiviteter i landdistriktet. Vi lægger vægt på, at projekter spiller sammen med lokalområdets generelle udvikling, at projekterne retter sig mod en bred målgruppe og at projekterne tilfører kvalitet til lokalområderne.

Har du en god idé, så kontakt Plan og Udvikling, så hjælper vi gerne med at drøfte mulighederne i projektet, så vi sammen kan udvikle kommunens lokalområder.

Ansøgninger om matchningsmidler skal indeholde:

  • Ansøgers navn, adresse og kontaktinformation
  • Projektbeskrivelse
  • Projektets budget og finansieringsplan
  • Det ansøgte beløbs størrelse

Landsbyforum har indstillingsret til Teknik og Miljøudvalget, så ansøgninger om matchningsmidler skal forelægges Landsbyforum før den endelige behandling i udvalget.

Deadline for ansøgninger til matchningsmidlerne 2020:

  • 21. januar 2020
  • 7. april 2020
  • 3. august 2020
  • 8. oktober 2020

Ansøgninger kan sendes pr. mail, eller pr. brev til Plan & Udvikling, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. 
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Plan & Udvikling på tlf. 72 33 32 30 eller sende os en mail.