Frimærkepenge

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for Hjørring Kommune, er der afsat midler til landsbyerne.

Hver landsby har hvert år mulighed for at får udbetalt et mindre beløb, som kan anvendes til kontorhold, hjemmeside, annoncering, afholdelse af møder eller lignende. Beløbet udbetales til et samlende organ i byen, det kan være borgerforening, landsbyråd eller foreningssamvirke.

Har du spørgsmål til ordningen, så er du mere end velkommen til at skrive til Plan & Udvikling eller ringe på telefon 72 33 32 30.

Send en mail til Plan og Udvikling