Hvordan skaber vi udvikling sammen – land, by og kommune? Deltag i debatmøder om udvikling i landdistriktet

Land og by er hinandens forudsætninger. Hvis de skal supplere hinanden bedst muligt, skal land og by arbejde sammen og hver især have tydelige roller. Det er udgangspunktet, når Hjørring Kommune skal revidere Strategi for udvikling i landdistriktet.

Hvilke værdier skal ligge til grund for en ny strategi? Hvilke roller skal land og by spille – og hvordan supplerer man bedst hinanden? Hvilke roller skal kommune og borgere spille – og hvordan bakker vi hinanden op i de roller? Det er blot nogle af de spørgsmål, vi gerne vil diskutere på en række debatmøder i marts og april 2017. Møderne indledes med et inspirationsoplæg, hvorefter der er god tid til fælles debat om aftenens emne.

Alle er velkomne, og vi håber, I har lyst til at være med.

Debatmøder

  • Den 13. marts 2017: Sådan ligger landet- evaluering og nøgletal
  • Den 16. marts 2017: Samarbejde og organisering
  • Den 27. marts 2017: Bosætning
  • Den 3. april 2017: Frivillighed og fællesskaber

Klik her og se hvordan du deltager

Dokumenter fra borgermøderne