Hvad er en opgavegruppe?

Opgavegrupper er rådgivende for Udvalget for strategisk by- og landdistriktsudvikling og nedsættes midlertidigt til at løse en konkret opgave.

I dette tilfælde er opgaven at give retningslinjer for, hvordan vi arbejder med udviklingen af kommunens kystområder og boformer.

Med opgavegruppernes direkte deltagelse af borgere, erhverv og fagpersoner forventer vi at kunne styrke udviklingen i kommunen.