Planprocessen for kommuneplanen

1. Forudgående debat hvert 4. år
    - Oplysning om den hidtidige planlægning
    - Strategi for kommuneplanlægningen
    - Debatperiode på minimum 8 uger

2. Forslag til plan
    - Udarbejdelse i samarbejde med andre myndigheder,
      borgere, interesseorganisationer mv.

3. Offentliggørelse af planforslag
    - Debatperiode minimum 8 uger
    - Sendes til myndigheder

4. Vedtagelse af planen
    - Behandling af indsigelser, forhandling af ændringsforslag

5. Offentliggørelse af den vedtagne plan

6. Administration af planen
    - Byrådet skal virke for planens gennemførelse