Hvad er et kommuneplantillæg?

Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan.

Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det for eksempel er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan. Inden der laves et kommuneplantillæg, skal kommunen indkalde idéer og forslag til projektet og det planarbejde, der skal igangsættes for at realisere projektet.

Såfremt der er projekter fremlagt i en forudgående offentlighed, kan du se dem under "I høring lige nu". 

Sådan bliver et kommuneplantillæg til 

1. Forudgående offentlighed – indkaldelse af idéer og forslag
    - Debatperiode på minimum 2 uger

2. Forslag til plan
    - Udarbejdelse i samarbejde med andre myndigheder, 
      borgere, interesseorganisationer mv.

3. Offentliggørelse af planforslag
    - Debatperiode minimum 8 uger
    - Sendes til myndigheder

4. Vedtagelse af planen
    - Behandling af indsigelser, forhandling af ændringsforslag

5. Offentliggørelse af det vedtagne kommuneplantillæg

6. Administration af planen
   - Byrådet skal virke for kommuneplantillæggets 
     gennemførelse