Hvad er en Kommuneplan?

Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen i kommunen. Her fastlægger kommunalbestyrelsen politikken for byernes udvikling og for det åbne land.

Kommuneplanen udgør bindeleddet mellem landsplanlægningen og lokalplanens bestemmelser om anvendelse og bebyggelse af de enkelte delområder og mellem landsplanlægningen og den konkrete administration i det det åbne land.

En kommuneplan består af:

  • En hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen,
  • Retningslinjer for arealanvendelsen for en række emner og
  • Rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen.

Planen ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger.

Planlovens kapitel 4 om kommuneplanlægning

Se den gældende Kommuneplan

Vil du vide mere om Kommuneplanen - så kontakt

Team Plan & Erhvervsudvikling
Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring
tmplan@hjoerring.dk
Tlf. 72 33 67 90