Kommuneplan 2016

Kommuneplan 2016 blev vedtaget af Hjørring Kommunes Byråd den 26. april 2017. Tak for jeres store deltagelse.

Inddragelse af borgerne har været meget vigtigt. Eksempelvis har borgerne sat noget nær verdensrekord i respons på spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanerne for Hjørring og områdebyerne. Det har betydet rigtig meget for planens indhold, hvor borgernes bidrag har haft stor indflydelse på det endelige resultat.

Vi har haft en fantastisk høringsproces med afholdelse af 10 borgermøder, hvor mange borgere deltog. Vi har fået rigtig mange gode og meget relevante høringssvar, som hver især er blevet behandlet og besvaret.

Planen har et bredt perspektiv, hvor der er fokus på helheder og sammenhænge - frem for detaljer. Vi interesser os fx for, hvordan naturen - som en af kommunens store ressourcer - kan bruges til at øge bosætning og fremme sundheden.

Vi har arbejdet med formidlingen og med at få planens budskaber til at træde tydeligt frem, hvilket har gjort planen meget overskuelig og tilgængelig for alle.

Bemærk - Klagefristen til Planklagenævnet er den 14. juni 2017.