Kanalstrategi

Hjørring kommunes kanalstrategi 2016-2018 - I respekt for brugernes behov

En kanal er den vej, som 2 parter bruger, når de skal kommunikere med hinanden f. eks. brev, telefon og personlig fremmøde eller e-mail, APP, hjemmeside og selvbetjeningsløsninger.

En kanalstrategi skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent af kommunen. Vi skal stille de rigtige kanaler til rådighed, når vi løser den enkelte opgave og udnytte de teknologiske muligheder bedst muligt.

Du kan læse Kanalstrategien her