Detailhandelsanalysen

COWI og Hjørring Kommune har sammen udarbejdet en rapport omkring detailhandelen i kommunen, der kigger på vilkårene omkring handelslivet.

Detailhandlen i Hjørring Kommune klarer sig rigtigt godt med en vækst, der er skabt af primært turisme, loyale lokale kunder, et godt opland og dygtige detailhandlere. Kommunens egne borgere står for langt størstedelen af den lokale handel og lægger således 68% af pengene, efterfulgt af 18% fra oplandet uden for kommunen og 13% fra turister.

Den positive historie er også, at det ikke kun er Hjørring, der vækster, og det er bemærkelsesværdigt, at flere områdebyer til Hjørring har været i stand til at vokse samtidig med, at Hjørrings detailhandel er blevet udbygget. Væksten ses i både Hjørring, Sindal, Løkken og Hirtshals, samt i flere andre lokalbyer i kommunen.

I 2016 havde detailhandlen i Hjørring Kommune et stort overskud på handlen på 0,9 mia. kr. ud af en samlet omsætning på 3,8 mia. kr., og dermed er handel også den største branche i Hjørring Kommune målt på beskæftigelse. Ca. 4.300 er beskæftiget med handel, svarende til hver syvende borger i kommunen. Det har derfor stor betydning for udviklingen i Hjørring Kommune, at detailhandlen klarer sig godt. Handel dækker i Danmarks Statistik over både detailhandel og engroshandel, og det er ikke muligt at dele tallet op, men detailhandlen står for størstedelen af de mange arbejdspladser.

Detailhandelsanalysen er afrapporteret i tre dele - hent dem her...