Bymidteplan for Hjørring

Der er udarbejdet en bymidteplan for Hjørring, som kan tegne billedet af det fremtidige Hjørring og bruges som baggrund for kommende nye tiltag, investeringer, omdannelser og som inspiration for udefrakommende investorer.

Planen er godkendt af Teknik- og miljøudvalget d. 12. november 2012.

Med bymidteplanen ønsker Hjørring Kommune, at give sit bud på hvad der skal til, for at skabe en fremtidig provinsbymidte, som opleves moderne, attraktiv og livfuld i mange af døgnets timer. Planens konkret projektforslag bygger på to dele:

  • De mål som den nyligt vedtagne detailhandelsanalyse anbefaler
  • Et ønske om at fortælle historien om Hjørring som arnested for et alsidigt kulturliv. 

Plane er en vision om, at Hjørring bymidte med sin kulturelle historie - og ikke mindst det kommende Teateroplevelseshus - skal være en kilde til kulturliv for hele regionen. Men den skal samtidig også være ramme om et livligt detailhandelmiljø.

Byen er opstået omkring et kildevæld ved Sct. Olai kirke - der som vandforsyning historisk set har været byens livsgrundlag. Kilden løber nede under Springvandspladsen og det kommende teateropelvelseshus, og den kobles symbolsk til den fremtidige vision for Hjørring – en by med kultur, liv og oplevelser.

Delprojekter i bymidten

Det er tanken, at bymidten, via projekter i handleplanen/projektplanen, bliver et sted rigt på kulturelle oplevelser, koblet med den mangfoldighed som detailhandlen genererer. Kulturlivet skal række ud til byens mange unge og dække alt fra skulpturer og scenografiske ruminstallationer til gadeteater, fortællekunst og meget mere.

Planen lægger op til at give bymidtens dele forskellige roller - fx at den nordvestlige del har mere rum til fordybelse og ro, hvor den sydøstlige del appellerer til et mere moderne publikum. Samtidig koncentreres bylivet ved at satse på forbindelsen fra Sct. Olai plads til Metropol. Det skal være en bymidte, der gennem en sammensmeltning af et aktivt kultur- og handelsmiljø skaber synergi for begge miljøer. Hjørring bymidte skal ved dette løft blive så attraktiv, at man gerne kører langt for at besøge byen på grund af de berigende oplevelser. Bymidten skal give plads til de unge, og give dem lyst til at blive i byen, eller komme tilbage til byen efter endt uddannelse, og dermed er med til at sikre byens fremtid. 

Planen rummer en række konkrete anlægsprojekter:

  1. Sct. Olai Plads
  2. Området omkring Springvandspladsen og Kunstmuseet
  3. Mammutpladsen
  4. Sivegade på tværs af Østergade og byrummene i forlængelse af denne
  5. Sammenhængen mellem midtbyen og Bispetorv

Du kan læse mere i selve Bymidteplanen for Hjørring