Plan for sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Hjørring Kommunes "Plan for sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet" indeholder både overordnede værdier, visioner og mål, der udspringer af Hjørring Kommunes Børne-, Unge-, og Familiepolitik, samt konkrete strategier og indsatser for det trivselsfremmende og forebyggende arbejde, der har særligt og direkte kriminalpræventivt sigte.

Plan for sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet i Hjørring Kommune