Mål og indholdsbeskrivelse for SFO

”Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune” angiver den overordnede ramme og retning for skolernes SFO-arbejde. Mål og indholdsbeskrivelsen danner dermed baggrunden for de enkelte skolers udarbejdelse af en strategi for mål og indhold for egen SFO.

Læs Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Hjørring Kommune