Børne-, Unge- og Familiepolitik

Børne-, Unge- og Familiepolitikken er den overordnede ramme, som beskriver den fælles forståelse af visioner, politiske mål og handlinger i arbejdet med børn, unge og familier i Hjørring Kommune. Politikken har særligt fokus på temaerne: Fællesskab, Sundhed, Forældreinddragelse, Medborgerskab samt Læring og trivsel.

Læs Børne-, Unge- og Familiepolitikken