Politikker børn, unge og familie

Hjørring Kommune har en række strategier og politikker, som udstikker retningen og er med til at sikre sammenhæng i arbejdet med børn, unge og familier.