Projekt Hirtshals - Lige muligheder for alle børn og unge

I Hjørring Kommune er vi optagede af at tænke i nye baner for at blive bedre til at hjælpe børn, unge og familier i udsatte positioner.

I perioden fra 2015-2017 vil vi derfor afprøve nye måder at arbejde på. Hensigten er at udvikle redskaber, der skal være med til at skabe et smidigt samarbejde mellem lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, psykologer, socialrådgivere og andre, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner.

Indsatstrappen og den tidlige forebyggelse

Centralt for projektet er arbejdet med indsatstrappen, hvor vi tilføjer et nyt plateau, der placerer sig som forløber til selve indsatstrappen. Det nye plateau markerer vores fokus på den tidlige forebyggelse og på, hvordan vi via et smidigt samarbejde opdager og sætter ind i forhold til problematikker, inden de når at udvikle sig.

Plateauet markerer samtidig projektets optagethed af at nytænke den måde, vi møder børn, unge og familier i udsatte positioner. Ønsket er, at vi har fokus på at finde og udvikle de ressourcer, der måtte findes hos barnet og familien, så barnet i langt højere grad kan forblive i familien/nærmiljøet.

Projektbeskrivelse

Evalueringsdesign

Kortlægningsrapport

Resultatoversigt

Oplæg fra afrundingsdag for projektet juni 2017

Pjece: Erfaringer fra projektet

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Nanna Bang, tlf. 72 33 35 92.