Vær med til at bestemme i DIN kommune

I et demokrati er det helt afgørende, at borgerne stemmer – det gælder alle borgere, uanset etnicitet. Alle har lige megen ret (og pligt) til at sætte retningen - for den hverdag, der kommer ud af et valgresultat, påvirker jo os alle. Alle over 18 år, der har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen kan stemme. 

Integrationsrådet i Hjørring Kommune har med hjælp af frivillige kræfter fået fremstillet valgfoldere på 12 sprog i forbindelse med KOMMUNAL- OG REGIONSRÅDSVALGET den 16. november 2021. Disse foldere skal gøre integrationsborgere bosiddende i Hjørring Kommune opmærksom på valget, og hvorfor det er vigtigt at deltage i nærdemokratiet og gøre sin indflydelse gældende.

Integrationsrådet håber, at du vil være med til at styrke folkestyret. Det sker ved, at du, sammen med mange andre, stemmer ved valget. Folderne kan downloades og læses herunder: