Ophængning af valgplakater

Her kan du læse om reglerne for ophængning af valgplakater på offentlige- og private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Download og læs Vejdirektoratets folder om valgplakater på vejarealer

En valgplakat i vejlovgivningens forstand er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2. Valgplakaten skal altid være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen.

Det kræver ikke forudgående tilladelse at ophænge en valgplakat, og partiet eller kandidaten skal blot overholde gældende regler for ophængningen. Opsætning af valgplakater på private fællesveje
på landet kræver dog altid tilladelse fra vejejer.

Fra lørdag den 23. oktober 2021 kl. 12.00 er det tilladt at ophænge valgplakater i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget den 16. november 2021. 

Plakaterne skal tages ned igen inden døgnets afslutning onsdag den 24. november 2021.

Her må du ikke ophænge valgplakater

Det er ikke tilladt at ophænge valgplakater på et valgsteds matrikel. På kortet herunder finder du samtlige matrikler for valgstederne i Hjørring Kommune. Brug din mus til at zoome ind på det enkelte valgsted.