KV21

Kommunalvalg i Hjørring Kommune

Tirsdag den 16. november 2021 skal der vælges 31 medlemmer til Hjørring Byråd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Afstemningen finder sted i tidsrummet kl. 8.00 – 20.00.

Hjørring Rådhus

Valgret og valgbarhed

Valgret til Hjørring Byråd har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og som herudover enten:

  • Har dansk indfødsret
  • Er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i den Europæiske Union
  • Er statsborger i Island eller Norge
  • Uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 4 år forud for valgdagen

Kandidatlister

Kandidatlister til valget skal være afleveret til Borgmesterkontoret på Rådhuset i Hjørring senest tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00.

Kandidatlisterne kan tidligst indleveres tirsdag den 14. september 2021. Kandidatlisterne skal være underskrevet af mindst 25 stillere. Stillerne skal være vælgere med bopæl i Hjørring Kommune.

Kandidatlisterne skal indeholde oplysning om listebetegnelse, som skal være godkendt af kandidaterne og stillerne ved deres underskrift.

Særlige regler for kandidatlister, der allerede er repræsenteret i Byrådet

Disse kandidatlister kan, hvis de ønsker at blive fritaget fra kravet om underskrifter af stillere, fra og med den 31. august 2021 og til og med den 14. september 2021 kl. 12.00, indleveres uden underskrifter fra stillere.

Listeforbund og valgforbund

Anmeldelse af listeforbund eller valgforbund skal ske skriftligt til Borgmesterkontoret på Rådhuset i Hjørring senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00.

Kandidatlister og lister til anmeldelse af listeforbund/valgforbund udleveres på Borgmesterkontoret på Rådhuset i Hjørring.

Har du spørgsmål

Kontakt
Borgmesterkontoret