I høring

Her finder du en oversigt over aktuelle sager i høring. Når høringsfristen er udløbet, forsvinder sagen fra oversigten.

Guldagervej 404, Vrå – Udkast til miljøgodkendelse

Biogasanlægget ønsker at udvide pladsen til opbevaring af tør biomasse. Som bundsikring ønskes anvendt slagger.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Frist for bemærkninger er den 30. september 2017

Klik her for at se udkast til miljøgodkendelsen 

Mosbjergvej 210, Mosbjerg - Høring om udvidelse af husdyrbruget

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af kyllingeproduktionen på ejendommen.

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen. Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt digitalt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er den 28. september 2017.
Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 
Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Kort redegørelse om projektet
Kyllingeproduktionen ønskes udvidet fra 350 til 798 DE. Samtidig er der søgt om opførelse af tre nye kyllingestalde, som ønskes opført som fritliggende.

Se ansøgningen

Nedlæggelse af privat fællessti mellem Elsagervej og Halsagervej, Hjørring

Hjørring Kommune har modtaget en anmodning fra ejerne af de tilgrænsende ejendomme om nedlæggelse af stien.

Læs mere om høring i forbindelse med nedlæggelse af privat fællessti mellem Elsagervej og Halsagervej på nedenstående link.

Læs mere her

Se stien på kort

Se kort

Tillæg 2 : 2017 - Spildevandskloakering ved Action House Løkken

Tillægget omfatter en ændring af den planlagte Kloakering af en ejendom I forbindelse med udvidelse af Action House I Løkken. 

Tillægget er nu i 8 ugers offentlig høring fra tirsdag den 19. september fremtil tirsdag den 14. november 2017.  

Bemærkninger til tillægget bedes sendes til teamvandogjord@hjoerring.dk med emne Tillæg 2:2017. 
har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til ovenstående mail, eller ringe på tlf. nr. 7233 6765. 

Det samlede tillæg kan ses her

Krogskærvej 23, Vrå - udkast til miljøgodkendelse

Udvidelse af svineproduktionen fra 171 DE 300 DE.

I forbindelse med udvidelsen skal der bygges en ny sostald lige nord for den eksisterende sostald.

Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Team Erhverv via mail teamerhverv@hjoerring.dk eller ved at ringe 7233 6730

Frist for bemærkninger er den 10. oktober 2017

Læs udkastet til miljøgodkendelsen

Gårestrupvej 179, Hjørring - Høring om udvidelse af husdyrholdet

Hjørring Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på ejendommen.

Når en produktion af en vis størrelse ønskes udvidet, skal borgerne have mulighed for at kommentere ansøgningen inden kommunen påbegynder sagsbehandlingen. Efter høringsperiodens udløb vil kommunen lave et udkast til miljøgodkendelse af det ansøgte, som borgerne efter anmodning kan få tilsendt.

Fristen for kommentarer og ønske om at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt er den 5. oktober 2017.

Kommentarer skal sendes til: teamerhverv@hjoerring.dk eller Teknik og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring - att: Team Erhverv. 
Send en mail til: teamerhverv@hjoerring.dk eller ring på 72 33 67 30, hvis du ønsker udkastet til miljøgodkendelse tilsendt, når det er færdigt.

Læs mere om projektet

Tillæg 3 : 2017 - Spildevandskloakering af mat. nr. 44B og del af 44A, Bagterp By, Skt. Hans

Tillægget omfatter optagelse af et nyt boligområde i spildevandsplanen. Tillægget fastligger at området skal Spildevandskloakeres i forbindelse med udstykning og etablering af boligområde.  

Tillægget er nu i 8 ugers offentlig høring fra mandag den 25. september fremtil mandag den 20. november 2017.  

Det samlede forslag til tillæg 3 af 2017, kan du se her.

Bemærkninger til tillægget bedes sendes til teamvandogjord@hjoerring.dk med emne Tillæg 2:2017. 
har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til ovenstående mail, eller ringe på tlf. nr. 7233 6765.