Kystvejen 82, 9480 Løkken

08-05-2024

Tilladelse til midlertidig kompostanlæg for slam på Nørre Lyngby renseanlæg.

Hjørring Vandselskab har ansøgt om etablering af et midlertidig kompostanlæg for slam til at nedbringe PAH niveauet. Hjørring Kommune givet en midlertidig tilladelse til dette, som udløber d. 1/10 2025.

Kontakt
Team Miljø
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
teammiljoe@hjoerring.dk
72 33 67 30 

Klagefrist
5. juni kl. 23:59

Klagevejledning
Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nævnet og Hjørring Kommune i klageportalen. 

Den fulde klagevejledning fremgår af afgørelsen, som er vedhæftet herunder.

Gå til Klageportalen her

Se afgørelsen herunder 

  • 08052024-Tilladelse til midlertidig kompostanlæg- kystvejen 82 - løkken.pdf
  • 2.4 MB