Erhvervsområde ved Spurvevej, Hørmested – Vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg

05-03-2024

Hjørring Kommune har på mødet d. 13. februar 2024 vedtaget lokalplan nr. 801-L01 og kommuneplantillæg nr. 29.

Der er indkommet et høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke betydet ændringer, og lokalplan og kommuneplantillæg er vedtaget uden ændringer i forhold til de offentliggjorte forslag.

Se lokalplan nr. 801-L01 her.

Se retsvirkninger for lokalplaner her.

Se kommuneplantillæg nr. 29 her.

Se retsvirkninger for kommuneplantillæg her.

Klagefrist

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

Klagefristen er d. 2. april 2024.

Kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Team Plan på plan@hjoerring.dk eller 72 33 67 90.