Dagligvarebutik ved Hirtshalsvej og Trollhättanvej – Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

26-04-2024

Hjørring Kommune har på mødet d. 24. april 2024 besluttet at fremlægge ovennævnte planforslag i offentlig høring.

Hjørring Kommune vil gerne høre dine bemærkninger til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Du skal sende dit høringssvar ved at klikke på den orange ”høringsknap” i den digitale lokalplan.

Du kan også sende et brev til Teknik- og Miljøområdet, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring inden høringsperiodens udløb. Skriv gerne ”Lokalplan for dagligvarebutik på Trollhättanvej” i overskriften.

Høringsperioden er fra d. 26. april til d. 21. juni 2024.

Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver mulighed for udvidelse af en eksisterende dagligvarebutik på Trollhättanvej i Hjørring med 200m2 fra 1.000m2 til 1.200m2. Udvidelsen involverer to boliggrunde vest for eksisterende dagligvarebutik, som overgår til butiksformål.

Se lokalplan nr. 105-L07 her

Se de midlertidige retsvirkninger for lokalplantillægget her

Kommuneplantillægget

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger området til centerformål.

Se kommuneplantillæg nr. 24 her

Se de midlertidige retsvirkninger for kommuneplantillægget her

Miljøvurdering

Hjørring Kommune vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. 

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om at fremlægge planforslag i offentlig høring og kommunens afgørelse om miljøvurdering.

Klagefristen er d. 24. maj 2024.

Gå til Planklagenævnet her

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Team Plan på plan@hjoerring.dk eller 72 33 67 90.