Solcelleanlæg og varmepumpeanlæg, Øst for Villerupvej, Hjørring – Vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg

30-10-2023


Hjørring Kommune har 25. oktober 2023 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg.

Der er i offentlighedsperioden kommet en bemærkning til planforslaget. Den har dog ikke betydet ændringer af planforslaget, og planen er vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Du kan læse mere herunder
Lokalplan nr. 900-L25

Retsvirkninger for lokalplaner

Kommuneplantillæg nr. 23

Retsvirkninger – Kommuneplantillæg

Klagemulighed
Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse.

Kontakt

Team Plan

E-mail: plan@hjoerring.dk

Tlf: 72336790