Hirtshals Vesthavn

31-10-2023

Vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg

Hjørring Kommune har d. 25. oktober 2023 vedtaget lokalplan og kommuneplantillæg.

Der er indkommet 25 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene har ikke betydet ændringer, og lokalplan og kommuneplantillæg er vedtaget uden ændringer i forhold til de offentliggjorte forslag.

Se lokalplan nr. 201-L04 her.

Se retsvirkninger for lokalplaner her.

Se kommuneplantillæg nr. 20 her.

Se retsvirkninger for kommuneplantillæg her.

Klagemulighed

Du kan klage til Planklagenævnet over Hjørring Kommunes beslutning om planers vedtagelse. Klagevejledning finder du her.

Klagefristen er d. 29. november 2023.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Team Plan på 7233 6799 eller plan@hjoerring.dk.